Funkcje dodatkowe dla Comarch ERP Optima

Funkcje dodatkowe programu Comarch ERP Optima pozwalają na zaimplementowanie w programie niestandardowych, przydatnych dla użytkownika funkcjonalności. Niektóre z nich mogą mieć charakter uniwersalny, przydatny dla wielu użytkowników programu, inne tworzone są na zamówienie aby zapokoić specyficzne i niepowtarzalne potrzeby naszych klientów. Poniżej prezentujemy listę wybranych, uniwersalnych funkcji dodatkowych.

Atrybuty towarów z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu atrybutów dla towarów z pliku Excel (w tym import atrybutów typu dane binarne).

Rabaty dla towarów z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu rabatów - stała cena dla towarów z pliku Excel.

Opiekunowie kontrahentów z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu opiekunów kontrahentów (pracowników z bazy firmowej Comarch ERP Optima) z pliku Excel.

Seryjna zmiana kodu kontrahenta - dla zaznaczonych

Funkcja umożliwia zmianę aktualnego kodu kontrahenta na numer NIP, PESEL lub identyfikator kontrahenta.

Plan kont z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu planu kont z pliku Excel.

Generator kont księgowych kontrahentów

Funkcja umożliwia utworzenie słownikowych kont księgowych dla kontrahentów na podstawie listy kartotek kontrahentów.

BO księgowe z pliku Excel

Funkcja umożliwia import bilansu otwarcia kont księgowych z pliku Excel.

BO księgowe z pliku Excel - konta obce

Funkcja umożliwia import bilansu otwarcia kont księgowych z pliku Excel w oparciu o plan kont (bilans otwarcia) przygotowany w innym systemie księgowym - plan kont, który jest odmienny od wprowadzonego do Comarch ERP Optima.

Kategorie na podstawie planu kont

Funkcja umożliwia zakładanie kategorii księgowych na podstawie planu kont.

Kategorie - ustalenie procentu KUP

Funkcja umożliwia zmianę (ustalenie) procentu kosztu uzyskania przychodu dla zaznaczonych lub edytowanej kategorii.

Dekret księgowy z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu dekretu księgowego z pliku Excel.

Faktury z pliku Excel

Funkcja umożliwia seryjny import faktur sprzedaży z pliku Excel.

Środki trwałe, wyposażenie, dokumenty środków trwałych z pliku Excel

Funkcja umożliwia import listy środków trwałych, listy wyposażenia oraz dokumentów dla środków trwałych i wyposażenia z pliku Excel.

Eksport plików z Biblioteki dokumentów do folderu

Funkcja umożliwia wykonanie eksportu plików (Archiwum plików) zapisanych w Bibliotece dokumentów Comarch ERP Optima do wybranego przez użytkownika folderu. Eksportowi podlegają pliki z katalogu firmowego oraz wspólnego, niezależnie od sposobu przechowywania pliku (link, plik zapisany w bazie danych, plik zapisany w iBard). Funkcja działa dla zaznaczonych dokumentów w Bibliotece dokumentów.