Cennik Usług informatycznych

Dotyczy usług świadczonych dla Klientów nieposiadających Umowy Ryczałtowej lub Pakietu Usług Informatycznych.

Rodzaj usługi

Cena

Usługa informatyczna - standardowa
cena za każdą rozpoczętą godzinę
300 zł
Krótka konsultacja zdalna (do 15 min.) 75 zł
Usługa ekspres
dodatkowa kwota doliczana do wartości usługi świadczonej w przyspieszonym terminie
75 zł

 

Zasady rozliczania usług:

 • Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką za "Usługi informatyczne" – standardowe", pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Konsultacje zdalne o całkowitym czasie konsultacji do 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Krótkie konsultacje zdalne (Cennik Podstawowy).
 • Konsultacje zdalne o całkowitym czasie konsultacji powyżej 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za "Usługi informatyczne – standardowe", za każde rozpoczęte 0.25 godz. 
 • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie z zamówieniem Klienta przekazanym w formie ustnej, mailowej lub pisemnej w uzgodnionym przez strony terminie, w godzinach pracy biura: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Standardowy termin rozpoczęcia realizacji usługi informatycznej nie przekracza 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia (3 kategoria czasu reakcji).
 • Świadczenie usług w przyśpieszonym terminie wiąże się z dodatkową dopłatą do ceny usługi w wysokości zgodnej ze stawką za "Usługę Ekspres".
 • Świadczenie usług poza godzinami pracy biura w dni robocze wiąże się z dodatkową dopłatą w wysokości 50% do stawki za "Usługi informatyczne" – standardowe".
 • Świadczenie usług poza godzinami pracy biura w dni wolne (w tym soboty) i święta wiąże się z dodatkową dopłatą w wysokości 100% do stawki za "Usługi informatyczne" – standardowe".
 • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.

 

Pakiety Usług Informatycznych

Przedpłacone Pakiety Usług Informatycznych.

 

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Ważność pakietu (miesiące) 12 12 12
Stawka godzinowa 280 zł 270 zł 260 zł
Cena pakietu 840 zł 2700 zł 5200 zł

 

 

Pakiet indywidualny

Ważność pakietu (miesiące) 12
Stawka godzinowa 250 zł
Cena pakietu 250 x ilość godzin* zł

 * ilość godzin w ramach pakietu indywidualnego - nie mniej niż 40 godz.

 

Zasady rozliczania Pakietów Usług Informatycznych:

 • Pakiet na obsługę informatyczną można wykorzystać w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z wartością określoną w wierszu "Ważność pakietu (miesiące)".
 • Gwarancja stałej stawki godzinowej w okresie ważności pakietu.
 • Świadczone usługi informatyczne oraz koszty dojazdów pomniejszają wartość pakietu.
 • Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Pakietu, pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Konsultacje zdalne o całkowitym czasie konsultacji do 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Krótkie konsultacje zdalne (Cennik Podstawowy).
 • Konsultacje zdalne o całkowitym czasie konsultacji powyżej 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Pakietu, za każde rozpoczęte 0.25 godz. 
 • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie z zamówieniem Klienta przekazanym w formie ustnej, mailowej lub pisemnej w uzgodnionym przez strony terminie, w godzinach pracy biura: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Standardowy termin rozpoczęcia realizacji usługi informatycznej nie przekracza 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (2 kategoria czasu reakcji).
 • Świadczenie usług w przyśpieszonym terminie wiąże się z dodatkową dopłatą do ceny usługi w wysokości zgodnej ze stawką za "Usługę Ekspres".
 • Świadczenie usług poza godzinami pracy biura w dni robocze wiąże się z dodatkową dopłatą w wysokości 50% stawki obowiązującej w ramach Pakietu.
 • Świadczenie usług poza godzinami pracy biura w dni wolne (w tym soboty) i święta wiąże się z dodatkową dopłatą w wysokości 100% stawki obowiązującej w ramach Pakietu.
 • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.
 • Jeżeli wykorzystanie wartości pakietu nastąpi przed upływem jego ważności, to ważność pakietu zostaje skrócona do dnia jego wykorzystania. Ewentualna kwota przekroczenia wartości Pakietu rozliczona zostanie oddzielną fakturą, zgodnie ze stawką godzinową obowiązującą w ramach Pakietu.
 • Niewykorzystana Wartość Pakietu przechodzi do rozliczenia w kolejnym okresie, o ile przed upływem ważności Pakietu zostanie zakupiony kolejny. Do rozliczenia w ramach kolejnego Pakietu przechodzi wyłącznie kwota niewykorzystana w ramach ostatniego pakietu.
Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietu Usług Informatycznych

Umowy Ryczałtowe

Kompleksowa obsługa informatyczna.

Umowa serwisowa to forma współpracy gwarantująca klientowi najwyższy poziom wsparcia informatycznego, pierwszeństwo w świadczeniu usług oraz niezmienność stawki rozliczeniowej w okresie obowiązywania umowy. Dla klientów o wymaganiach ponadstandardowych oferujemy możliwość indywidualnej negocjacji szczegółowych warunków umowy. Poniżej prezentujemy przykładowe, standardowe warunki Umów Ryczałtowych. 

 

Umowa 1

Umowa 2

Umowa 3

Umowa 4

Okres obowiązywania umowy (miesiące) 12 12 12 12
Stawka godzinowa w ramach ryczałtu 280 zł 270 zł 250 zł 240 zł
Stawka godzinowa ponad ryczałt 280 zł 270 zł 250 zł 240 zł
Wartość miesięcznego ryczałtu 560 zł 1080 zł 2000 zł 2880 zł

 

Zasady rozliczania w ramach Umowy Serwisowej:

 • Umowa Serwisowa zawierana jest na okres minimum 12 miesięcy.
 • Gwarancja stałej stawki godzinowej w okresie obowiązywania umowy.
 • Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Umowy, pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Konsultacje zdalne o całkowitym czasie konsultacji do 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Krótkie konsultacje zdalne (Cennik Podstawowy).
 • Konsultacje zdalne o całkowitym czasie konsultacji powyżej 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Umowy, za każde rozpoczęte 0.25 godz. 
 • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie z zamówieniem Klienta przekazanym w formie ustnej, mailowej lub pisemnej w uzgodnionym przez strony terminie, w godzinach pracy biura: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Standardowy termin rozpoczęcia realizacji usługi informatycznej nie przekracza 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (1 kategoria czasu reakcji).
 • Świadczenie usług w przyśpieszonym terminie wiąże się z dodatkową dopłatą do ceny usługi w wysokości zgodnej ze stawką za "Usługę Ekspres" lub wymaga ustalenia indywidualnych warunków świadczenia Umowy.
 • Świadczenie usług poza godzinami pracy biura w dni robocze wiąże się z dodatkową dopłatą w wysokości 50% stawki obowiązującej w ramach Umowy lub wymaga ustalenia indywidualnych warunków świadczenia Umowy.
 • Świadczenie usług poza godzinami pracy biura w dni wolne (w tym soboty) i święta wiąże się z dodatkową dopłatą w wysokości 100% stawki obowiązującej w ramach Umowy lub wymaga ustalenia indywidualnych warunków świadczenia Umowy.
 • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów. 

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.