Zmiany w przepisach fiskalnych na rok 2015

Nowi podatnicy 2015:

  • usługi medyczne, lekarze, stomatolodzy
  • naprawa i diagnostyka pojazdów, wulkanizacja
  • usługi prawne i doradztwa podatkowego
  • usługi fryzjerskie i kosmetyczne
  • gastronomia i catering
  • sprzedaż perfum i wód toaletowych
  • sprzedaż niezapisanych nośników danych

posnet zmiany 2015

Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy ci tracą zwolnienie podmiotowe, a zatem niezależnie od skali osiąganego obrotu powinni rozpocząć ewidencję obrotów za pomocą urządzenia fiskalnego.

Wymienione powyżej grupy podatników do 1 stycznia 2015 r. korzystają ze zwolnienia podmiotowego. Podatnicy ci nie musieli dotąd stosować kas rejestrujących jeśli nie przekroczyli w roku podatkowym określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów poziomu obrotu (20 tys. zł) lub też, od 2013 r., proporcji tegoż obrotu w skali roku podatkowego.

Właściciele tych firm, które przed 1 stycznia 2015 r. (data wejścia w życie Rozporządzenia) oferowały swoje usługi klientom indywidualnym i nie przekroczyły limitu obrotu, a po 1 stycznia 2015 r. będą kontynuowały ten rodzaj działalności, zyskują dwa miesiące na rozpoczęcie ewidencji. W ich przypadku zwolnienie z obowiązku stosowania kas skalnych potrwa do 28 lutego 2015 r. Paragony z kas skalnych powinni zatem zacząć wydawać najpóźniej od 1 marca 2015 r. Natomiast podatnicy zajmujący się dostawą np. perfum i wód toaletowych tracą zwolnienie po 1 stycznia 2015 r. z chwilą wykonania takiej dostawy.