Obowiązek fiskalny i odliczenia w 2014 roku

W roku 2014 podatnicy, którzy nie przekroczyli obrotu 20.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych  i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomoca urządzeń fiskalnych. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku 2014, kwotę obrotu należy wyliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej lub komputera i drukarki fiskalnej mogą skorzystać z odliczenia od podatku VAT kwoty 90% ceny zakupu netto urządzenia fiskalnego (kasa fiskalna, drukarka fiskalna), ale nie więcej niż 700 zł. za każde zakupione urządzenie fiskalne. Oczywiście oprócz ulgi związanej z zakupem kasy lub drukarki fiskalnej, podatnicy mogą również odliczyć podatek VAT od zakupionego urządzenia w pełnej wysokości oraz kwotę netto urządzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.