Aktualizacja cennika usług

Pragniemy poinformować, iż od października 2019 roku zmianie ulega cennik świadczonych przez nas usług informatycznych. Cennik usług fiskalnych pozostaje bez zmian.

Dla Klientów, którzy nie posiadają umowy serwisowej lub pakietu usług, stawka podstawowa wyniesie 200 zł za godzinę świadczonych usług informatycznych. Krótkie konsultacje telefoniczne (do 15 min.) rozliczane będą stawką 50 zł za konsultację.

Klientom planującym jednorazowe wykorzystanie większej ilości godzin, np. w związku z wdrożeniem, modernizacją lub innymi działaniami o większej czasochłonności, proponujemy wybór Pakietów Usług Informatycznych (ważność pakietu do 12 miesięcy). Dostępne będą trzy nowe warianty Pakietów Usług Informatycznych, odpowiednio w kwotach:

  • 900 zł - ze stawką rozliczeniową wynoszącą 180 zł za godzinę,
  • 1 750 zł - ze stawką rozliczeniową wynoszącą 175 zł za godzinę,
  • 3 400 zł - ze stawką rozliczeniową wynoszącą 170 zł za godzinę.

Wszystkie Pakiety Usług Informatycznych zakupione przed 1.10.2019, zachowują dotychczasowe warunki rozliczeń, do końca okresu ich obowiązywania.

Dla Klientów wymagających szybkości podejmowania działań serwisowych, pierwszeństwa w ich realizacji oraz kompleksowości obsługi informatycznej, proponujemy zawarcie Umowy Serwisowej. Warunki świadczenia usług oraz stawki w ramach Umowy Serwisowej podlegają indywidualnym ustaleniom (kwota ryczałtu miesięcznego, atrakcyjna stawka rozliczeniowa 150 zł za godzinę). Wszystkie Umowy Serwisowe zachowują dotychczasowe warunki rozliczeń.

Podane ceny są cenami netto.