Obniżenie stawki PIT z 18% do 17% - aktualizacja

W dniu 27.09.2019 r. ukazała się aktualizacja związana z dostosowaniem Comarch ERP Optima do obowiązujących od 1.10.2019 nowych progów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Aktualizacja dostępna jest w formie automatycznej aktualizacji dla Comarch ERP Optima w wersji 2019.6.

Równocześnie z publikacją aktualizacji udostępniono nowe wartości stałych podatkowych obowiązujących od 1.10.2019 jako wskaźniki do pobrania. Zmianie ulegają następujące wartości:

  • Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 250 PLN
  • Podwyższone koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy– 300 PLN
  • Ulga podatkowa (kwota miesięczna) - 43,76 PLN
  • Ulga podatkowa (kwota roczna) - 548,30 PLN
  • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych: dochód do 85528,00 PLN – 17%,  dochód powyżej 85528,00 PLN - 32%
  • Procent zaliczki podatku dla umów zleceń – 17,00%

W kolejnej aktualizacja Comarch ERP Optima 2020.1, której udostępnienie planowane jest na dzień 28.10.2019, planowane jest udostepnienie obsługi tzw. białej listy podatników.