Comarch ERP Optima 2019.5.1

W dniu 26.06.2019 r. Comarch udostępnił nową wersję Comarch ERP Optima 2019.5.1. Nowa wersja programu, to przede wszystkim możliwość obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości bezpośredniej wymiany danych z bankami: mBank (system mBank CompanyNet) i Bankiem Millennium (poprzez usługę Millenet Link).

Od wersji 2019.2.1 Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 i 2008 R2.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Umożliwiono import Faktur Zakupu oraz dokumentów korygujących zakup w formacie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania).

 • W związku z art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dodano wydruk Świadectwa jakości paliw stałych.

 • Wprowadzono wydruki Eko dla podatników rozliczających się metodą kasową.

 • Udostępniono możliwość wysyłania plików JPK_VAT za pomocą podpisu niekwalifikowanego.

 • Wprowadzono obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umożliwiono ewidencję deklaracji pracowników związanych z uczestnictwem w PPK oraz naliczanie składek w wypłacie. Dane te będą przenosić się automatycznie do aplikacji Comarch PPK, której aktualizacja pojawi się na początku lipca.

 • Umożliwiono naliczanie deklaracji ZUS RIA.

 • Dodano wydruk zawierający informację o okresie przechowywania dokumentacji pracownika.

 • Umożliwiono naliczanie zajęć wynagrodzeń dla zleceniobiorców z zastosowaniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.

Nowości Comarch ERP 2019.5.1., które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono definiowanie nieograniczonej ilości atrybutów na pozycji dokumentu.

 • Udostępniono funkcję prezentującą zysk z transakcji dla list dokumentów.

 • Dla dokumentów Rezerwacji Odbiorcy dodano wydruk Eko – dostępny z formularza oraz z listy RO.

 • Rozszerzono współpracę z kasami fiskalnymi o modele Elzab K10 online oraz Elzab Mini LT online.

 • Wprowadzono możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankami: mBank (system mBank CompanyNet) i Bankiem Millennium (poprzez usługę Millenet Link).

 • Dodano możliwość powiązania kont księgowych z zestawieniami księgowymi bezpośrednio z poziomu formularza konta księgowego oraz raporty weryfikujące podpięte/niepodpięte konta do zestawień.

 • Umożliwiono zmianę udziałów w ciągu miesiąca na formularzu kwot indywidualnych wspólnika oraz wyliczenie na ich podstawie zaliczki na PIT-28, zaliczki na PIT-36 oraz zaliczki na PIT-36L.

 •  Sparametryzowano naliczanie wyrównania do najniższego wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności typu ZUS.

 •  Dodano nowe typy operacji seryjnych dla dodatków.

 •  Umożliwiono konfigurację z poziomu Comarch ERP Optima harmonogramu automatycznego tworzenia kopii baz danych na Comarch IBARD – nowoczesnej platformie chmurowej do przechowywania danych.

 •  Dodano funkcjonalność zapisywania na karcie kontrahenta historii weryfikacji statusu w bazie VIES.

 •  Udostępniono nowe możliwości filtrowania w nagłówkach kolumn na listach w programie.

 •  Dla usługi Comarch OCR poszerzono możliwość wczytywania faktur do rejestrów VAT o skany dokumentów umieszczone w Obiegu Dokumentów.

Wprowadzono następujące funkcje roszerzające integrację z ERP 4.0:

 • W module Analizy BI dodano nowe raporty, m. in. „1.14. Informacje o firmie” przydatny dla biur rachunkowych czy „4.3.18 Obroty i salda na kontach w zakresie dat”. Pojawiły się również nowe atrybuty, np. Produkt PKWiU, Dziennik Numer, Kontrahent Rodzaj, Dokument Godzina Wystawienia. Ponadto wprowadzono szereg zmian w raportach księgowości mających na celu ich optymalizację i uporządkowanie zawartych w nich informacji.