Comarch ERP Optima 2019.3.1

W dniu 18.04.2019 r. Comarch udostępnił nową wersję Comarch ERP Optima 2019.3.1. Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim nowe wzory formularzy deklaracji księgowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Od wersji 2019.2.1 Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 i 2008 R2.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • Umożliwiono naliczenie deklaracji CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017r.

  • Dodano możliwość naliczenia deklaracji: VAT-7(19), VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

  • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje.

  • Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 roku (DZ. U. poz. 301), zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów, umożliwiono na zgłoszeniu SENT oznakowanie odpadów przewożonych towarów sześciocyfrowym kodem odpadu.

  • Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.

  • Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej.