Comarch ERP Optima 2019.2.1

W dniu 31.01.2019 r. Comarch udostępnił nową wersję Comarch ERP Optima 2019.2.1. Nowa odsłona systemu  Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie nowych deklaracji ZUS i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Od wersji 2019.2.1 Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 i 2008 R2.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadziono możliwość naliczenia oraz wysyłki do systemu e-Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(25) z załącznikami: PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2018.

 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:

  • PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),
  • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
  • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
  • PIT-4R(8) PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14), PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19).

 • Umożliwiono naliczanie nowych deklaracji ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II, ZUS RPA oraz dostosowaliśmy ZUS DRA, ZUS ZWUA do wzorów obowiązujących od 1.01.2019 r.

 • Dostosowano formularz zgłoszenia SENT do aktualnie obowiązujących wytycznych Ministerstwa Finansów. Zamiast ilości przewożonego towaru należy podać jego masę brutto w kg lub objętość w litrach.

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Rejestry VAT. Wersja BETA usługi Comarch OCR. Umożliwiono rozpoznawanie faktur zakupu na podstawie skanu lub zdjęcia dokumentu. Usługa w okresie testowym jest bezpłatna.