Comarch ERP Optima 2018.2.1

W dniu 12.02.2018 r. Comarch udostępnł nową wersję Comarch ERP Optima 2018.2.1.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • Umożliwiono wysyłkę plików JPK dla osób fizycznych bez podpisu kwalifikowanego.

  • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e Deklaracje: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz z odpowiednimi załącznikami.

  • Umożliwiono naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) z uwzględnieniem podziału przychodów i koszów na kapitałowe oraz pozostałe. 

  • W Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5%.

  • Dostosowano wydruki Zaświadczenie Z-3 (dla pracowników) i Zaświadczenie Z-3a (dla zleceniobiorców) do nowych wzorów opublikowanych na stronie ZUS.

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Udostępniono kolejne wydruki Eko – Faktura: (Eko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura Marża: Wzór standard, Duplikat, Eko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat).

  • Na dokumentach RO wczytanych z Comarch e-Sklep dodano osobną zakładkę e-Sklep, na którą przenoszone są dodatkowe informacje związane z danym zamówieniem. Wprowadziliśmy także możliwość ustalenia statusu dostawy i statusu płatności na zamówieniach z Comarch e-Sklep.

  • Wprowadzono nowy algorytm bilansowania nadgodzin dobowych i średniotygodniowych z uwzględnieniem wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych.

  • Dodano możliwość porównania wprowadzonych zmian na formularzu danych kadrowych pracownika w zestawieniu z poprzednim jego zapisem historycznym.