Comarch ERP Optima 2018.1.1

W dniu 18.12.2017 r. Comarch udostępnł nową wersję Comarch ERP Optima 2018.1.1.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Umożliwiono tworzenie plików JPK_VAT w wersji 3.

 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2017: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz z odpowiednimi załącznikami.

 • Udostępniono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

 • Zaktualizowano zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych.

 • Wprowadzono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-4R(7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018.

 • Umożliwiono generowanie jednej zbiorczej płatności do deklaracji ZUS DRA zgodnie z wchodzącymi od 01.01.2018 roku zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącymi jednego indywidualnego rachunku składkowego.

 • Zaktualizowano wysokość progu naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu w wypłatach zgodnie z wchodzącymi od 01.01.2018 roku zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono integrację z kurierem DHL.

 • Wprowadzono funkcjonalność importu danych do rejestrów VAT z plików JPK_VAT.

 • Umożliwiono tworzenie Faktur Sprzedaży, Paragonów z listy kontrahentów oraz z listy towarów.

 • Dodano weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego, Wydania Zewnętrznego oraz na Fakturze Pro Forma.

 • Dla korekt Faktur Sprzedaży stworzono nowe wydruki Eko – korekta, na których drukowane jest logo wskazane w Pieczątce firmy.

 • Wprowadzono funkcjonalność podczas uruchamiania Comarch ERP Optima, która spróbuje włączyć lokalny serwer SQL, jeżeli jest zatrzymany.

 • W module Detal umożliwiono pobranie danych kontrahentów z GUS na podstawie numeru NIP.