Comarch ERP Optima 2018.0.1

W dniu 13.11.2017 r. Comarch udostępnł nową wersję Comarch ERP Optima 2018.0.1.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r.

 • Udostępniono wysyłkę deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.

 • Przygotowano konwersję listy KŚT2010 do KŚT2016 wraz z podmianą na kartach środków trwałych.

 • Umożliwiono odnotowanie przydzielanego przez ZUS indywidualnego rachunku składkowego i realizację przelewów do ZUS od 1.01.2018 na ten nowy rachunek, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1027).

 • Wprowadzono zmiany w naliczaniu składek na FGŚP za pracowników spokrewnionych z pracodawcą oraz osoby współpracujące zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2017, poz. 1557).

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów oraz dokumenty polecenia księgowania).

 • Umożliwiono dodanie dowolnej liczby działalności na formularzu kwot indywidualnych wspólnika.

 • Udostępniono funkcję weryfikacji kontrahentów unijnych w bazie VIES.

 • Wprowadzono automatyczną weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumentach handlowych z zapisywaniem historii wyników weryfikacji podatnika VAT do bazy danych.

 • Umożliwilono automatyczny import i eksport danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów.

 • Przygotowano nową wersję pomocy do programu dostępną pod przyciskiem F1.

 • Udostępniono bezpośrednią integrację z kurierem DPD oraz rozwinęto mechanizm wysłania paczek za pomocą Sendit.

 • Wprowadzono funkcjonalność usuwania rozliczeń z poziomu listy dokumentów handlowych generujących płatność.

 • Dodano na dokumentach handlowo magazynowych, na zakładce [Kontrahent] pole z pocztą kontrahenta, które jest przenoszone na wydruki.

 • Umożliwiono dodanie w programie logo firmy, które jest drukowane na dedykowanych wydrukach Faktury Sprzedaży.

 • Dodano możliwość seryjnego ustawienia granicy ceny (minimalnej marży i maksymalnego rabatu) oraz seryjnego ustawienia kategorii sprzedaży i zakupu dla towarów zaznaczonych na liście.

 • Na listach dokumentów handlowo magazynowych udostępniono opcję seryjnej zmiany kategorii z nagłówka dokumentu.

 • Wprowadzono funkcję przeglądania działań wykonywanych przez Serwis Operacji Automatycznych.

 • Dodano kontrolę limitu 14/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego.

 • Umożliwiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłkowych.