Na podstawie naliczonych w Comarch ERP Optima wynagrodzeń, dodatek pozwala na przygotowanie i wysłanie za pomocą poczty elektronicznej pasków wynagrodzeń dla pracowników. Paski stanowią załącznik do wiadomości email, który może zostać wysłany jako plik pdf lub zaszyfrowany plik zip. 

oPiK Dodatki - Paski - Funkcje dodatkowe

Program uruchamiany jest z poziomu Comarch ERP Optima za pomocą Funkcji dodatkowych. Przygotowuje dla każdego pracownika oddzielny plik z paskiem wynagrodzenia (plik może zawierać podpis elektroniczny) oraz może zostać zaszyfrowany za pomocą indywidualnego hasła pracownika (powstaje zaszyfrowany plik zip). Jako szablon wydruku paska może zostać użyty standardowy wydruk Kwitek wypłaty dostępny w standardowej wersji Comarch ERP Optima lub inny dowolny wydruk stworzony indywidualnie dla firmy.

oPiK Paski- Paki wynagrodzeń

Nazwa pliku emitowanego przez dodatek składa się z numeru listy płac oraz akronimu pracownika.

 

oPiK Paski - Ogólne

W przypadku zakodowania wysyłanych plików z paskami wynagrodzeń, konieczne jest posiadanie listy indywidulanych haseł pracowników, które posłużą im do rozkodowania otrzymanych informacji. Funkcjonalność przechowywania haseł realizowana jest za pomocą atrybutu pracownika. W systemie Comarch ERP Optima powinien zostać zdefiniowany atrybut tekstowy (np. hasło) w którym hasło będzie przechowywane. Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla pracowników za pomocą dodatku (można wówczas hasła przekazać pracownikom np. za pomocą wiadomości SMS). Adres email na który wysłana zostanie informacja z paskiem wynagrodzenia zostanie pobrany z kartoteki pracownika systemu Comarch ERP Optima (pole: E-Mail).

oPiK Dodatki - Paski- Atrybut Hasło

Przesyłany pracownikowi pasek wynagrodzenia stanowi załącznik do wiadomości email. Za pomocą dodatku można ustalić treść emaila przekazywaną pracownikowi (edytor HTML lub przygotowany szablon wiadomości w formacie HTML). Wiadomość może zostać wysłana na dwa sposoby:

  • bezpośrednio z poziomu dodatku,
  • za pomocą skrzynki nadawczej modułu CRM Comarch ERP Optima.

oPiK Dodatki - Paski - Szablon wiadomości

Wysłanie wiadomość bezpośrednio z poziomu dodatku wymaga uprzedniego określenia parametrów serwera SMTP poczty elektronicznej. W przypadku wysłania wiadomości za pomocą skrzynki nadawczej modułu CRM Comarch ERP Optima wiadomości z załącznikami trafiają do folderu kopii roboczych, gdzie czekają na uruchomienie ich emisji bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima.

oPiK Dodatki - Paski - Konto email