MiniAnalizy

Wykonywanie analiz z baz danych Microsoft SQL. Wyniki w postaci tabel, wiadomości email, sms, przesyłanie do innych baz i do FTP.

Analizy

Tworzenie analizy

Program umożliwia tworzenie dowolnych analiz w tym z parametrami przy wykorzystaniu języka SQL.

Uprawnienia

Uprawnienia

Każda analiza posiada zakres uprawnień pozwalający na jej uruchomienie upoważnionemu operatorowi.

Harmonogram

Harmonogram

Zautomatyzowany proces wykonywania analiz i eksport wyników w oparciu o harmonogram.

Eksporty

Eksporty

Eksportu wyników analizy w formie plików xlsx, csv, txt, xml.

Email

Email

Eksport wyników analizy za pomocą email - pliki załączników lub treść wiadomości.

Email dynamiczny

Email dynamiczny

Specjalny typ analizy umożliwiający wysyłanie dynamicznej treści wiadomości email na adresy zawarte w wynikach analizy.

FTP

FTP

Eksport wyników analizy na serwer FTP w formie plików xlsx, csv, txt, xml.

Bazy SQL

Bazy SQL

Eksport wyników analizy do baz danych Microsoft SQL lub MySQL.