Program miniMailing pozwala na masowe wysyłanie korespondencji email do określonej grupy adresatów. Program może działać samodzielnie, jak również współpracować z innym oprogramowaniem np. Comarch ERP Optima.

Współpraca z Comarch ERP Optima polega na uruchomieniu "funkcji dodatkowej" programu, przygotowującej zdefiniowaną przez użytkownika listę mailingową, a następnie wysłaniu do tej listy masowej korespondencji. Baza adresów email może być prowadzona w Comarch ERP Optima z wykorzystaniem standardowego pola adres email w kartotece kontrahenta lub dowolnego atrybutu zawierającego adres email, związanego z kontrahentem, dokumentem, towarem, środkiem trwałym czy pracownikiem.

miniMailing - okno programu

Niewątpliwym atutem programu miniMailing w przypadku współpracy z oprogramowaniem zewnętrzynym jest fakt przechowywania i zarządzania listą adresów email bezpośrednio z tego programu, bez konieczności każdorazowej synchronizacji listy mailingowej.

Program może być wykorzystany nie tylko do dystrybucji treści marketingowych, ale również informacji o zbliżających się terminach np. przeglądów, badań okresowych, płatności, wygasających umowach i innych zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.