miniAnalizy to program współpracujący z bazą danych MS SQL (między innymi Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL), który pozwala, na wykonywanie dowolnych analiz użytkownika, prezentację ich wyników w układzie tabelarycznym, eksport do plików txt, csv, xml i innych, wysyłkę wygenerowanych plików na FTP, na adres email oraz bezpośrednio do wybranych tabel baz danych MySQL.


minianalizy1

Zdefiniowane działania (analizy, wysyłki ftp, email, mysql) mogą być uruchamiane w oparciu o harmonogram, który automatyzuje proces przygotowywania analiz i eliminuje potrzebę ich okresowego przygotowywania przez użytkownika.

minianalizy7

Wyniki wykonywanych przez program analiz, mogą być wysyłane na wskazany adres/adresy email. Również możliwe jest wysyłanie powiadomienia o wykonaniu analizy na wskazany adres email. 

minianalizy5

Ważniejsze funkcje programu miniAnalizy:

  • Generowanie wyników zapytań SQL w postaci tabeli.
  • Zapis wyników zapytań SQL do plików np.txt, csv, xml.
  • Wysyłanie wygenerowanych przez program plików na serwer FTP.
  • Wysyłanie wygenerowanych plików jako załączniki do wiadomości email.
  • Wysyłanie wiadomości email, o treści zawierającej wyniki zapytania.
  • Zapis wyników zapytania bezpośrednio do wskazanych tabel MySQL.

Wszystkie funkcje programu mogą zostać uruchomione bezpośrednio z poziomu programu przez użytkownika, jak również mogą zostać dodane do harmonogramu zadań, dzięki czemu będą uruchamiać się automatycznie bez konieczności udziału użytkownika.