miniAnalizy to program wspomagający wykonywanie analiz i zapytań z dowolnej bazy danych Microsoft SQL (między innymi Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, bazy danych wykorzystywane przez inne programy).

Program miniAnalizy posiada zestaw wbudowanych, przykładowych analiz przeznaczonych dla oprogramowania Comarch ERP Optima. Istnieje możliwość zbudowania dowolnych własnych zapytań SQL lub zamówienia w naszej firmie analizy zbudowanej zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Analizy mogą być wielopoziomowe (od ogółu do szczególu np. poziom grupy towarowej, towaru, faktury). Przechodzenie pomiędzy poziomami odbywa się za pomocą kliknięcia w konkretny wiersz analizy, który w efekcie uszczegóławia wybrany zapis. Analizy w zależności od potrzeb moga być uzupełnione parametrami np. data od - do, rok, miesiąc, wartość tekstowa.

Dane prezentowane są w układnie tabelarycznym, umożliwiającym ich bezpośredni eksport do Excela oraz zapis danych w formacie: xlsx, csv, txt, xml i html.

minianalizy1

Dla każdej dostępnej w programie analizy określone są uprawnienia, pozwalające na jej uruchomienie wyłącznie przez upoważnionych użytkowników.

minianalizy2

Poza wyświetleniem wyników analizy na ekranie, możliwe jest przyporządkowanie określonego działania związanego z wynikami analizy. Plik z wynikami analizy może zostać zapisany, wysłany emailem, przekazany na serwer FTP (pliki mogą zostać wykorzystane do integracji z zewnętrznymi systemami)), może wykonać działania (insert, update) na bazach danych Microsoft SQL i MySQL (np. współpraca ze sklepami intrenetowymi lub innymi zewnętrznymi systemami wykorzystującymi wymienione bazy danych). Tak zdefiniowane zadania mogą zostać dodane do harmonogramu zadań systemu Windows, dzięki czemu będzie możliwe ich cykliczne wykonywanie (np. codziennie o określonej godzinie na serwer MySQL zostanie przekazana lista dostępnych towarów).

Szczególnym typem zadania jest: "Email do adresatów z analizy" - zapytanie SQL musi obowiązkowo posiadać pola określające adres email adresata wiadomości (ewentualnie adresy DW i DDW), temat emaila, natomiast pozostałe pola zapytania definiują w postaci języka HTML treść emaila. Tego typu wiadomość może służyć między innymi do masowego powiadamiania klientów o datach zbliżających się płatności czy datach kończących się gwarancji.

minianalizy3

Podstawowa wersja programu, umożliwiająca uruchamianie wbudowanych analiz, bez wykorzystania harmonogramu Windows dostępna jest bezpłatnie.