Program MiniMailing pozwala na masowe wysyłanie korespondencji email do określonej grupy adresatów. Program może działać samodzielnie, jak również współpracować z innym oprogramowaniem np. Comarch ERP Optima.

W programie funkcjonują dwa rodzaje list mailingowych:

  • lista adresów email (możliwość importu i exportu),
  • lista z zapytania SQL, która umożliwia dynamiczne pobieranie adresów email z wyników zdefiniowanego w programie zapytania.

MiniMailing

Szablony wiadomości pozwalają na przygotowanie przez operatora powtarzalnych wzorów wiadomości wykorzystywanych przy przygotowaniu kampanii mailingowej. Szablon posiada definiowane strefy nagłówka, sekcji artykułów oraz stopki. Szablon oraz artykuły mogą zostać wyposażone w elementy graficzne (dane binarne) w postaci plików jpg, png, gif, bmp.Raz zdefiniowany szablon wiadomości może stanowić uniwersalną szatę graficzną dla wielu przeprowadzanych kampanii mailingowych.

MiniMailing

Przygotowanie kampanii mailingowej wymaga zdefiniowania artykułów (treści wiadomości) która zostaje umieszczona wewnątrz zdefiniowanego szablonu.

MiniMailing

Po przygotowaniu wiadomości, zanim zostanie rozesłana do wielu odbiorców istnieje możliwość jej podglądu w przeglądarce programu oraz wysłania testowej wiadomości w celu sprawdzenia rzeczywistego wyglądu.

MiniMailng

Przygotowując kampanię mailową możemy określić między innymi w jakim tempie wiadomości będą wysyłane (ile wiadomości na godzinę - zapobiega blokowaniu serwera poczty) oraz datę i godzinę rozpoczęcia emisji wiadomości.

MiniMailing