MiniAnalizy to program wspomagający wykonywanie analiz i zapytań z dowolnej bazy danych Microsoft SQL (między innymi Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, bazy danych wykorzystywane przez inne programy).

Program MiniAnalizy posiada zestaw wbudowanych, przykładowych analiz przeznaczonych dla oprogramowania Comarch ERP Optima. Istnieje możliwość zbudowania dowolnych własnych zapytań SQL lub zamówienia w naszej firmie analizy zbudowanej zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Analizy mogą być wielopoziomowe (od ogółu do szczegółu np. poziom grupy towarowej, towaru, faktury). Przechodzenie pomiędzy poziomami odbywa się za pomocą kliknięcia w konkretny wiersz analizy, który w efekcie uszczegóławia wybrany zapis. Analizy w zależności od potrzeb mogą być uzupełnione parametrami np. data od - do, rok, miesiąc, wartość tekstowa.

Dane prezentowane są w układnie tabelarycznym, umożliwiającym ich bezpośredni eksport w formacie Excela (xlsx) oraz csv, txt, xml.

MiniAnalizy

Dla każdej dostępnej w programie analizy określone są uprawnienia, pozwalające na jej uruchomienie wyłącznie przez upoważnionych użytkowników.

MiniAnalizy

Program MiniAnalizy posiada następujące funkcje, które mogą zostać uruchomione przez użytkownika bezpośrednio z poziomu programu oraz zautomatyzowane poprzez dodanie określonych zadań do harmonogramu Windows (zadania będą wykonywały się w sposób automatyczny, bez konieczności ich wielokrotnego uruchamiania przez użytkownika w zadanych okresach czasowych):

  • Plik z wynikami analizy może zostać zapisany w określonej lokalizacji na dysku (format pliku: xlsx, csv, txt, xml).
  • Plik z wynikami analizy może zostać wysłany emailem jako załącznik (format pliku: xlsx, csv, txt, xml),
  • Wyniki analizy mogą zostać wysłany emailem jako treść emaila (definiowany nagłówek i stopka, zawartość pomiędzy nagłówkiem a stopką to wyniki analizy),
  • Plik z wynikami analizy może zostać wysłany na serwer FTP - określony serwer i katalog docelowy (format pliku: xlsx, csv, txt, xml),
  • Wyniki analizy mogą zostać przekazane do określonej tabeli bazy danych MS-SQL oraz MySQL (możliwość wykonania działań Insert, Delete + Insert, Update),
  • Przy zachowaniu określonej formy raportu, możliwe jest masowe wysyłanie wiadomości email i/lub sms do zdefiniowanych w raporcie adresatów. Treść poszczególnych wiadomości może zostać spersonalizowana na podstawie zapytania SQL dla każdego odbiorcy. W przypadku wiadomości email zapytanie składa się z poszczególnych pól analizy z możliwością wykorzystania kodu HTML (email do adresatów z analizy - HTML) lub w formie tekstowej (email do adresatów z analizy - TXT), wykorzystywanej również w przypadku wysyłania wiadomości SMS (wymaga usługi typu email2sms). Wiadomości tego typu mogą służyć między innymi do masowego powiadamiania klientów o datach zbliżających się płatności, przeterminowanych płatności, datach kończących się gwarancji, datach przeglądów itp.

MiniAnalizy

Dodatkowo dla programu MiniAnalizy przygotowaliśmy zestaw raportów związanych z PPK dla Optima, który pozwala na przygotowanie plików wymiany z towarzystwem ubezpieczeniowym.