Dodatek umożliwia przeprowadzenie masowej emisji informacji rocznej ZUS IMIR dla pracowników  w postaci załącznika do poczty elektronicznej. Informacja zostaje przygotowana w pojedynczych plikach pdf (osobny dla każdego pracownika) lub zaszyfrowanych plikach zip.

oPiK Dodatki - Paski - Funkcje dodatkowe

Program uruchamiany jest z poziomu Comarch ERP Optima za pomocą Funkcji dodatkowych. Przygotowuje dla każdego pracownika oddzielny plik IMIR (plik może zawierać podpis elektroniczny) oraz może zostać zaszyfrowany za pomocą indywidualnego hasła pracownika (powstaje zaszyfrowany plik zip). 

oPiK Paski- Paki wynagrodzeń

Użytkownik posiada możliwość ustalenia sposobu nazewnictwa plików emitowanych przez dodatek. Może to być:

  • numer PESEL,
  • oznaczenie deklaracji i jej wersji + numer PESEL,
  • oznaczenie deklaracji i jej wersji + numer PESEL + Nazwisko i imię.

 

oPiK IMIR - Ogólne

W przypadku zakodowania wysyłanych plików z informacją IMIR, konieczne jest posiadanie listy indywidulanych haseł pracowników, które posłużą im do rozkodowania otrzymanych informacji. Funkcjonalność przechowywania haseł realizowana jest za pomocą atrybutu pracownika. W systemie Comarch ERP Optima powinien zostać zdefiniowany atrybut tekstowy (np. hasło) w którym hasło będzie przechowywane. Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla pracowników za pomocą dodatku (można wówczas hasła przekazać pracownikom np. za pomocą wiadomości SMS). Adres email na który wysłana zostanie informacja IMIR zostanie pobrany z kartoteki pracownika systemu Comarch ERP Optima (pole: E-Mail).

oPiK Dodatki - Paski- Atrybut Hasło

Przesyłana pracownikowi informacja IMIR stanowi załącznik do wiadomości email. Za pomocą dodatku można ustalić treść emaila przekazywaną pracownikowi (edytor HTML lub przygotowany szablon wiadomości w formacie HTML). Wiadomość może zostać wysłana na dwa sposoby:

  • bezpośrednio z poziomu dodatku,
  • za pomocą skrzynki nadawczej modułu CRM Comarch ERP Optima.

oPiK Dodatki - IMIR - Szablon wiadomości

Wysłanie wiadomość bezpośrednio z poziomu dodatku wymaga uprzedniego określenia parametrów serwera SMTP poczty elektronicznej. W przypadku wysłania wiadomości za pomocą skrzynki nadawczej modułu CRM Comarch ERP Optima wiadomości z załącznikami trafiają do folderu kopii roboczych, gdzie czekają na uruchomienie ich emisji bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima.

oPiK Dodatki - IMIR - Konto email