Zadaniem programu jest wczytanie zaktualizowanych stawek zaszeregowania pracowników do systemu Comarch ERP Optima z odpowiednio przygotowanego pliku Excel. 

Wymagane jest zachowanie właściwej nazwy arkusza: Stawki oraz zastosowanie właściwych nazw i kolejność kolumn - jak na poniższym obrazku. Pola: Nazwisko i Imie mają charakter informacyjny i nie są wymagane. Pole Data_od oznacza datę aktualizacji stawki zaszeregowania pracownika i powinno zawsze zostać wypełnione.