Program umożliwia zbiorcze wczytanie numerów Kart RCP do systemu Comarch ERP Optima z odpowiednio przygotowanego pliku Excel. 

Wymagane jest zachowanie właściwej nazwy arkusza: KartyRCP oraz zastosowanie właściwych nazw i kolejność kolumn - jak na poniższym obrazku. Pola: Nazwisko i Imie mają charakter informacyjny i nie są wymagane. Pola Data_od i Data_do mają znaczenie przy aktualizacji listy kart pracowników. W przypadku wdrożenia nowego systemu RCP (pierwsze zaczytanie listy kart) oba pola mogą pozostać puste lub może zostać wypełnione wyłącznie pole Data_od.