Faktury do pdf to program dedykowany do współpracy z Comarch ERP Optima. Pozwala na masowe generowanie faktur sprzedażowych oraz faktur korygujących do plików pdf oraz ich dalszą wysyłkę do klientów (email), FTP czy innych zewnętrznych baz danych.

Plik w formacie pdf mogą być przechowywane w lokalnym archiwum dokumentów, na serwerze ftp, w bazie danych MS-SQL lub MySQL oraz rozsyłane bezpośrednio do adresatów jako załączniki wiadomości email. W celu współpracy ze sklepami internetowymi oraz systemami b2b program został również wyposażony w mechanizm generowania plików XML z informacjami o fakturze lub korekcie.

Faktury do PDF

Program wykorzystuje do swojego działania formatki faktur i korekt (Crystal Report) podpięte do programu Comarch ERP Optima. Możliwy jest wybór formatki z wydruków standardowych wbudowanych w Comarch ERP Optima oraz wydruków dodanych przez użytkownika.

Faktury do PDF

Treść wiadomości mailowych wysyłanych do kontrahentów może zostać dowolnie ustalona przez użytkownika, zarówno za pomocą prostego edytora wbudowanego w program, jak i bardziej zaawansowana za pomocą formatu HTML.

Faktury do PDF

Przygotowanie wydruków w formacie pdf może być uruchamiane w oparciu o harmonogram, który automatyzuje i ogranicza ingerencję użytkownika w proces przygotowania wydruku. W zależności od potrzeb, przygotowywanie wydruków odbywa się automatycznie w założonych przez użytkownika odstępach czasowych np. raz na dobę po zakończeniu sprzedaży, co godzinę itp.

Faktury do PDF

Przykłady zastosowania programu:

  • Tworzenie elektronicznego archiwum faktur. Program automatycznie przygotowuje wydruki pdf i umieszcza je w określonej lokalizacji na dysku komputera, w sieci komputerowej lub na serwerze FTP.
  • Integracja ze sklepami internetowymi i systemami b2b. Program automatycznie przygotowuje wydruki pdf oraz pliki xml z informacją o fakturze i umieszcza je we wskazanej lokalizacji na serwerze FTP. Wydruki pdf mogą zostać umieszczone również w określonej tabeli bazy danych MySQL na serwerze internetowym.
  • Wysyłanie email do odbiorców faktur. Program automatycznie przygotowuje wydruki pdf i wysyła je do odbiorców. Adres emailowy może zostać pobrany z kartoteki kontrahenta lub dowolnego atrybutu kontrahenta. Temat i treść wiadomości email podlega zdefiniowaniu przez użytkownika.