Program Alians eWindykator to program współpracujący z Comarch ERP Optima, automatyzujący proces wysyłania przypomnień i ponagleń mailowych dla dłużników.

eWindykator

eWindykator może współpracować z jedną lub wieloma bazami firmowymi Comarch ERP Optima (biura rachunkowe, firmy powiązane) i w sposób cykliczny generować maile przypominające o nierozliczonych należnościach. W zależności od okresu przeterminowania dokumentów, treść powiadomień może być różna (powiadomienie, przypomnienie, wezwanie).

eWindykator

Po zdefiniowaniu kryteriów emisji wiadomości mailowych, program działa w sposób automatyczny, nie wymagający żadnych działań windykacyjnych ze strony operatora. Kopie wiadomości jak i podsumowanie konkretnej emisji mogą być dodatkowo przesyłane do zainteresowanej osoby.

eWindykator