Zajmujemy się tworzeniem aplikacji współpracujących z oprogramowaniem Comarch ERP Optima. Tworzymy programy o zastosowaniu uniwersalnym jak również mające zastosowania indywidualne (programy na zamówienie w zakresie nietypowych integracji głównie z zastosowaniem baz danych Microsoft SQL Server, MySQL).

 

MiniAnalizy to program wspomagający wykonywanie analiz i zapytań z dowolnej bazy danych Microsoft SQL (między innymi Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, bazy danych wykorzystywane przez inne programy).

Faktury do pdf to program dedykowany do współpracy z Comarch ERP Optima. Pozwala na masowe generowanie faktur sprzedażowych oraz faktur korygujących do plików pdf oraz ich dalszą wysyłkę do klientów (email), FTP czy innych zewnętrznych baz danych.

Program Alians eWindykator to program współpracujący z Comarch ERP Optima, automatyzujący proces wysyłania przypomnień i ponagleń mailowych dla dłużników.

Program MiniMailing pozwala na masowe wysyłanie korespondencji email do określonej grupy adresatów. Program może działać samodzielnie, jak również współpracować z innym oprogramowaniem np. Comarch ERP Optima.

Alians Czynsze dla Comarch ERP Optima to program zintegrowany z Comarch ERP Optima. Przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Program Alians Czynsze dla Comarch ERP Optima pozwala na wykonywanie naliczeń czynszowych oraz rozliczanie mediów. 

Na podstawie naliczonych w Comarch ERP Optima wynagrodzeń, dodatek pozwala na przygotowanie i wysłanie za pomocą poczty elektronicznej pasków wynagrodzeń dla pracowników. Paski stanowią załącznik do wiadomości email, który może zostać wysłany jako plik pdf lub zaszyfrowany plik zip. 

W oparciu o naliczone w Comarch ERP Optima deklaracje roczne PIT/IFT, dodatek pozwala na zbiorcze wyemitowanie wypełnionych druków deklaracji (w pojedynczych plikach pdf lub zip). Za pomocą dodatku deklaracje roczne mogą zostać wysyłane pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników.

Dodatek umożliwia przeprowadzenie masowej emisji informacji rocznej ZUS IMIR dla pracowników  w postaci załącznika do poczty elektronicznej. Informacja zostaje przygotowana w pojedynczych plikach pdf (osobny dla każdego pracownika) lub zaszyfrowanych plikach zip.

Program pozwala na zbiorcze wczytanie dodatków do wynagrodzeń (typy wynagrodzeń np. premie lub potrącenia) do systemu Comarch ERP Optima. Program realizuje zarówno dopisywanie nowych dodatków dla pracowników (pierwsze wprowadzenie dodatku do Comarch ERP Optima) jak również okresową ich aktualizację.

Zadaniem programu jest wczytanie zaktualizowanych stawek zaszeregowania pracowników do systemu Comarch ERP Optima z odpowiednio przygotowanego pliku Excel. 

Program umożliwia zbiorcze wczytanie numerów Kart RCP do systemu Comarch ERP Optima z odpowiednio przygotowanego pliku Excel. 

Program pozwala na masowe wczytanie atrybutów dla towarów, kontrahentów i środków trwałych z pliku Excel do systemu Comarch ERP Optima. Program realizuje zarówno dopisywanie nowych atrybutów jak również ich aktualizację.