Foldery:

adobe reader Folder Alians 2019

Druki serwisowe:

adobe reader Protokół odbioru usługi serwisowej
adobe reader Zgłoszenie urządzenia do serwisu

Cennik usług fiskalnych:

Rodzaj usługi Cena w PLN
Usługi fiskalne (serwisowe, szkoleniowe, programowanie)
cena za każdą rozpoczętą godzinę
75.00
Przegląd techniczny co 12 m-cy wraz z 5-letnią gwarancją na moduł fiskalny
(opcja - dotyczy wybranych urządzeń)
95.00
Przegląd techniczny co 24 m-ce
(obowiązkowy)
250.00
Odczyt końcowy
(likwidacja urządzenia)
300.00
Wymiana modułu fiskalnego
cena za usługę, nie obejmuje ceny modułu fiskalnego
150.00
Fiskalizacja urządzenia 150.00

Uwaga: Przy zakupie nowego urządzenia fiskalnego w naszej firmie proponujemy bezpłatny pakiet usług obejmujący:

  • programowanie (nagłówek, stawki VAT, do 10 kodów PLU - dla kas fiskalnych),
  • podstawowe szkolenie,
  • fiskalizacja,
  • przygotowanie dokumentacji dla urzędu skarbowego.

Bezpłatny pakiet usług przy zakupie nowego urządzenia dostępny jest wyłącznie w siedzibie Alians. Jeżeli usługi będą świadczone w siedzibie Kupującego cena pakietu wynosi 150 zł + koszt dojazdu.

Cennik usług informatycznych:

Rodzaj usługi Cena w PLN
Usługa informatyczna - standardowa
cena za każdą rozpoczętą godzinę
200.00
Krótka konsultacja zdalna (do 15 min.)
(cena za konsultację)
50,00

Wizyty u klienta rozliczane są za pierwszą pełną godzinę, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz. Dłuższe konsultacje telefoniczne rozliczane są za każde rozpoczęte 0.25 godz.

Pakiety Usług Informatycznych:

Rodzaj pakietu Stawka godzinowa do rozliczenia pakietu w PLN
Pakiet usług informatycznych o wartości 900 zł 180.00
Pakiet usług informatycznych o wartości 1 750 zł 175.00
Pakiet usług informatycznych o wartości 3 400 zł 170,00

Zasady rozliczania pakietów usług informatycznych:

  • Pakiet na obsługę informatyczną można wykorzystać w okresie do 12 miesięcy od jego zakupu.
  • Świadczone usługi informatyczne oraz koszty dojazdów pomniejszają wartość pakietu.
  • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach pakietu z wyjątkiem krótkich konsultacji informatycznych świadczonych zdalnie (do 15 minut), które niezależnie od posiadanego pakietu rozliczane są zgodnie z aktualną stawką za krótkie konsultacje zdalne cennika usług informatycznych.
  • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.
  • Jeżeli wykorzystanie kwoty pakietu nastąpi przed upływem 12 miesięcy to ważność pakietu zostaje skrócona do dnia jego wykorzystania.
  • Niewykorzystana kwota pakietu przechodzi do rozliczenia w kolejnym okresie o ile przed upływem ważności pakietu zostanie zakupiony kolejny. Do rozliczenia w ramach kolejnego pakietu przechodzi wyłącznie kwota niewykorzystana w ramach ostatniego pakietu.
adobe reader Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietu Usług Informatycznych

Umowy Ryczałtowe:

Warunki świadczenia umów ryczałtowych ustalane są indywidualnie. 

Cennik dojazdów:

Lokalizacja Cena w PLN
Mysłowice ---
Katowice, Sosnowiec, Tychy, Jaworzno, powiat bieruńsko-lędziński 50.00
Pozostałe z czasem dojazdu do 30 min. 65.00
Pozostałe z czasem dojazdu 30-60 min. 100.00
Pozostałe z czasem dojazdu pow. 60 min. - cena za 1km 1.20

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.