Pobierz program AHD
  Program AHD przeznaczony jest do spontanicznych konsultacji inicjowanych i kończonych przez użytkownika.
Pobierz program AHD HOST
  Program AHD HOST przeznaczony jest do ciągłego nadzorowania komputerów lub serwerów bez potrzeby inicjowania połączenia przez użytkownika.
Pobierz program AHD Prezentacja
  Program AHD Prezentacja przeznaczony jest dla użytkowników uczestniczących w zdalnej prezentacji.

Program AHD (Alians Help Desk), służy do nawiązania zdalnego połączenia z konsultantem naszej firmy.

Aby skorzystać ze zdalnej konsultacji:

  • pobierz aktualną wersję programu AHD,
  • skontaktuj się telefonicznie z konsultantem świadczącym pomoc zdalną: nr telefonu: 32-22-37-337, 32-22-36-109 lub numer telefonu komórkowego Konsultanta,
  • uruchom program AHD (pojawi się identyfikator i hasło),
  • podaj Konsultantowi identyfikator oraz hasło sesji.

Uwaga:

  • konsultacje zdalne świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
  • usługi świadczone z wykorzystaniem programu AHD świadczone są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.