Aktualne warunki i cenniki świadczonych przez nas usług informatycznych. 

Cennik usług informatycznych:

Rodzaj usługi Cena w PLN
Usługa informatyczna - standardowa
cena za każdą rozpoczętą godzinę
200.00
Krótka konsultacja zdalna (do 15 min.)
(cena za konsultację)
50,00

 

Wizyty u klienta rozliczane są za pierwszą pełną godzinę, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz. Dłuższe konsultacje telefoniczne rozliczane są za każde rozpoczęte 0.25 godz.

Pakiety Usług Informatycznych:

Rodzaj pakietu Stawka godzinowa do rozliczenia pakietu w PLN
Pakiet usług informatycznych o wartości 900 zł 180.00
Pakiet usług informatycznych o wartości 1 750 zł 175.00
Pakiet usług informatycznych o wartości 3 400 zł 170,00

 

Zasady rozliczania pakietów usług informatycznych:

  • Pakiet na obsługę informatyczną można wykorzystać w okresie do 12 miesięcy od jego zakupu.
  • Świadczone usługi informatyczne oraz koszty dojazdów pomniejszają wartość pakietu.
  • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach pakietu z wyjątkiem krótkich konsultacji informatycznych świadczonych zdalnie (do 15 minut), które niezależnie od posiadanego pakietu rozliczane są zgodnie z aktualną stawką za krótkie konsultacje zdalne cennika usług informatycznych.
  • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.
  • Jeżeli wykorzystanie kwoty pakietu nastąpi przed upływem 12 miesięcy to ważność pakietu zostaje skrócona do dnia jego wykorzystania.
  • Niewykorzystana kwota pakietu przechodzi do rozliczenia w kolejnym okresie o ile przed upływem ważności pakietu zostanie zakupiony kolejny. Do rozliczenia w ramach kolejnego pakietu przechodzi wyłącznie kwota niewykorzystana w ramach ostatniego pakietu.
Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietu Usług Informatycznych

Umowy Ryczałtowe:

Warunki świadczenia umów ryczałtowych ustalane są indywidualnie. 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.