W oparciu o naliczone w Comarch ERP Optima deklaracje roczne PIT/IFT, dodatek pozwala na zbiorcze wyemitowanie wypełnionych druków deklaracji (w pojedynczych plikach pdf lub zip). Za pomocą dodatku deklaracje roczne mogą zostać wysyłane pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników.

oPiK Dodatki - Deklaracje - Funkcje dodatkowe

Program uruchamiany jest z poziomu Comarch ERP Optima za pomocą Funkcji dodatkowych. Przygotowuje dla każdego pracownika oddzielny plik z deklaracją roczną (plik może zawierać podpis elektroniczny) oraz może zostać zaszyfrowany za pomocą indywidualnego hasła pracownika (powstaje zaszyfrowany plik zip).

oPiK Dodatki - Deklaracje - PIT/IFT

Użytkownik posiada możliwość ustalenia sposobu nazewnictwa plików emitowanych przez dodatek. Może to być:

  • numer PESEL
  • oznaczenie deklaracji i jej wersji + numer PESEL
  • oznaczenie deklaracji i jej wersji + numer PESEL + Nazwisko i imię 

oPiK Dodatki - Deklaracje - Ogólne

W przypadku zakodowania wysyłanych plików deklaracji, konieczne jest posiadanie listy indywidulanych haseł pracowników, które posłużą im do rozkodowania otrzymanych deklaracji. Funkcjonalność przechowywania haseł realizowana jest za pomocą atrybutu pracownika. W systemie Comarch ERP Optima powinien zostać zdefiniowany atrybut tekstowy (np. hasło) w którym hasło będzie przechowywane. Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla pracowników za pomocą dodatku (można wówczas hasła przekazać pracownikom np. za pomocą wiadomości SMS). Adres email na który wysłana zostanie deklaracja podatkowa zostanie pobrany z kartoteki pracownika systemu Comarch ERP Optima (pole: E-Mail).

oPiK Dodatki - Deklaracje - Atrybut Hasło

Przesyłana pracownikowi deklaracja podatkowa stanowi załącznik do wiadomości email. Za pomocą dodatku można ustalić treść emaila przekazywaną pracownikowi (edytor HTML lub przygotowany szablon wiadomości w formacie HTML). Wiadomość może zostać wysłana na dwa sposoby:

  • bezpośrednio z poziomu dodatku,
  • za pomocą skrzynki nadawczej modułu CRM Comarch ERP Optima.

oPiK Dodatki - Deklaracje - Szablon wiadomości

Wysłanie wiadomość bezpośrednio z poziomu dodatku wymaga uprzedniego określenia parametrów serwera SMTP poczty elektronicznej. W przypadku wysłania wiadomości za pomocą skrzynki nadawczej modułu CRM Comarch ERP Optima wiadomości z załącznikami trafiają do folderu kopii roboczych, gdzie czekają na uruchomienie ich emisji bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima.

oPiK Dodatki - Deklaracje - Konto email