Alians Czynsze dla Comarch ERP Optima to program zintegrowany z Comarch ERP Optima. Przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Program Alians Czynsze dla Comarch ERP Optima pozwala na wykonywanie naliczeń czynszowych oraz rozliczanie mediów. 

Struktura zasobów mieszkaniowych.

Zasoby mieszkaniowe (lokale) zgrupowane są zgodnie z ich fizyczną przynależnością. Lokale przypisane są do konkretnych budynków, a budynki do osiedli. Na poziomie osiedla, budynku lub lokalu istnieje możliwość wprowadzenia charakterystycznych informacji opisujących dany zasób mieszkaniowy. Są to między innymi: adres, powierzchnie, udziały, współczynniki, wzorce naliczeń, węzły oraz stawki.

Każdy lokal posiada informacje o zasiedleniu, liczbie osób zamieszkujących, zainstalowanych licznikach oraz prognozach zużycia mediów. Dane gromadzone są w sposób historyczny, umożliwiający ich analizę w czasie.

czynsze 1

Składniki naliczeń czynszowych.

W oparciu o cenniki w Comarch ERP Optima, definiowane są w programie składniki naliczeń. Każdy składnik posiada swój indywidulany algorytm naliczeń (definiujemy formułę ilości, ceny oraz rozliczenia składnika). Składniki grupowane są we wzorce naliczeń, które kojarzone są z konkretnymi zasobami mieszkaniowymi (wzorzec może zostać przyporządkowany do osiedla, budynku, lokalu).

czynsze 2

Media i rozliczenie

Program pozwala na definiowanie mediów, które będą podlegały rozliczeniu np. woda. Konretne media mają przyporządkowane składniki naliczeń czynszowych, które zostaną uwzględnione przy ich rozliczeniu np. rozliczenie ciepłej wody uwzględnia naliczenia z tytułu zużycia wody na licznikach ciepłej wody oraz naliczenia z tytułu podgrzania wody. Dodatkowo zasoby mieszkaniowe mogą być przyporządkowane do węzłów rozliczeniowych, co pozwala na rozliczenia przeprowadzane zgodnie z kluczem np. zużycie wody na węzłach głównych. Program posiada mechanizm wprowadzania odczytów i rozliczania mediów.

czynsze 3

Wszystkie naliczenia i rozliczenia są przesyłane do Comarch ERP Optima. W przypadku posiadania modułów księgowych, dalsze przetwarzanie danych księgowych odbywa się w Comarch ERP Optima.

Program Alians Czynsze dla swojego działania wymaga zainstalowania oprogramowania Comarch ERP Optima (minimum moduł Kasa-Bank + Faktury).