Chmura ownCloud to sieciowy dysk w chmurze, umożliwiający przechowywanie, synchronizację, archiwizację oraz udostępnianie przechowywanych w niej danych. Rozwiązanie oparte jest na usłudze ownCloud, która została przez nas wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności min. archiwizowanie baz danych oraz wyposażona w dodatkowe mechanizmy archiwizacji danych.

Dysk sieciowy

Podstawową funkcjonalnością ownCloud jest udostępnienie przestrzeni dyskowej serwera do przechowywania na nim Twoich danych. Masz możliwość tworzenia dowolnej struktury folderów, gromadzenia w nich plików i ich udostępniania. Pojemność konta zależy wyłącznie od Twoich potrzeb. Minimalny rozmiar dysku to 10 GB. W dowolnym momencie możesz zwiększyć jego rozmiar o wielokrotność 10 GB.

Synchronizacja danych

Za pomocą aplikacji dla Windows, MacOS, Linux i Android dane z Twojego urządzenia (komputera, serwera, telefonu czy tabletu) w sposób zautomatyzowany trafiają na dysk sieciowy ownCloud. Synchronizacja może być przeprowadzana online lub zdefiniowana za pomocą harmonogramu. Na innych Twoich urządzeniach masz możliwość instalacji aplikacji i synchronizowania danych z chmury do lokalnego urządzenia. Np. dane z serwera firmowego, za pośrednictwem ownCloud, mogą być synchronizowane do komputerów wybranych pracowników, nie tylko w siedzibie firmy, ale znajdujących się w dowolnym miejscu mającym dostęp do internetu.

Archiwizacja baz danych MS SQL

Usługa umożliwia wykonywanie zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem kopii bezpieczeństwa baz danych Microsoft SQL Server, ich kompresję, szyfrowanie i synchronizację z plikami znajdującymi się w ownCloud. Harmonogram pozwala również na określenie ilości dni, za które kopia bazy danych ma być przechowywana, co automatycznie zwalnia miejsce w Chmurze Alians dla nowych archiwów. Zapewnia to całkowicie bezobsługowe wykonywanie i gromadzenie kopii bezpieczeństwa baz danych na serwerze i w ownCloud. Za pomocą synchronizacji danych z ownCloud, dane mogą trafiać również do innych miejsc przechowywania kopii bezpieczeństwa - dowolne urządzenie (komputer, telefon, tablet) posiadające dostęp do internetu.

Udostępnianie danych

Dane zgromadzone w ownCloud mogą zostać udostępnione innym użytkownikom usługi oraz innym osobom nie będącymi użytkownikami. Decydujesz co chcesz udostępnić, do kiedy dane mogą zostać udostępnione (do określonej daty lub bezterminowo), czy dane maja być zabezpieczone hasłem i z poziomu ownCloud wysyłasz powiadomienie na adres email osoby.

Powiadomienia email

Aktywność na Twoim koncie ownCloud może być potwierdzana codziennymi wiadomościami email, które mogą zawierać informację o nowych plikach i folderach a także o plikach i folderach usuniętych z Twojego konta. W przypadku braku aktywności na koncie, wiadomość email nie zostanie wysłana.

Monitoring bezczynności

Uzupełnieniem powiadomień email jest monitoring bezczynności - usługa opcjonalna. Dzięki niej, poinformujemy Cię w przypadku gdy Twoje konto zbyt długo nie będzie wykazywało aktywności. Opcja ma szczególne znaczenie w przypadku ustawienia regularnych kopii danych, zwłaszcza przeprowadzanych w sposób zautomatyzowany na nienadzorowanych serwerach firmowych.

Kopia offline

To dodatkowe zabezpieczenie o charakterze opcjonalnym, występujące po stronie naszego serwera. Niezależnie od danych dostępnych w ownCloud, co najmniej 2 razy na dobę wykonywana jest kopia offline wszystkich Twoich danych znajdujących się w usłudze. Kopia offline jest niedostępna z poziomu internetu i stanowi cenne zabezpieczenie Twoich danych w nieprzewidzianych sytuacjach (np. wystąpienia działania programów szyfrujących dane). Dostęp do kopii offline możliwy jest wyłącznie na indywidualne żądanie użytkownika.