Cennik Chmury ownCloud oraz oprogramowania autorskiego

CHMURA OWNCLOUD (abonament na 12 miesięcy)

cena

 • Konto o powierzchni dyskowej 10 GB
 • Synchronizacja plików i folderów
 • Backup baz danych Microsoft SQL z możliwością kompresji (ZIP) i szyfrowania plików archiwów (AES-256)
 • Szyfrowana transmisja danych
 • Aplikacja do synchronizacji danych pracującą w czasie rzeczywistym na koncie zalogowanego użytkownika Windows (aplikacja w tray'u)
 • Dostęp do danych przez stronę www
 • Udostępnianie danych dla innych użytkowników Chmury Alians
 • Udostępnianie danych w postaci linków: linki do pobrania bez zabezpieczenia hasłem, linki do pobrania zabezpieczone hasłem, definiowanie daty ważności linku, możliwość tworzenia wielokrotnych linków dla tych samych danych
 • Powiadomienia email o aktywności konta 

100.00

Dodatkowe opcje:

Rozszerzenie pojemności konta za każde dodatkowe 10 GB powierzchni dyskowej

Od 100 GB rabat 20% na usługę podstawową i rozszerzenia pojemności konta

40.00

Synchronizacja jako usługa Windows - wymagana dla nienadzorowanych serwerów

Synchronizacja pracuje jako usługa systemu Windows. Nie wymaga logowania użytkownika do komputera aby przeprowadzić synchronizację.

50.00

Monitoring bezczynności

90.00

Kopia offline

100.00

 

BACKUPSQL

cena

 • Backup z poziomu aplikacji (nieograniczona liczba baz danych, nieograniczona liczba zadań backupu)
 • Backup automatyczny w oparciu o harmonogram (nieograniczona liczba baz danych, nieograniczona liczba zadań backupu)
 • Kompresja archiwów ZIP + szyfrowanie AES 256
 • Kopia sieciowa dla każdego zadania backupu
 • Kopia FTP dla każdego zadania backupu
 • Potwierdzenie mailowe dla każdego zadania backupu

250.00

 

MINIANALIZY (abonament na 12 miesięcy)

cena

 • Wykonywanie analiz z poziomu aplikacji
 • Wykonywanie analiz w sposób automatyczny w oparciu o harmonogram (nieograniczona liczba zadań)
 • Eksport wyników do plików: xlsx, csv, txt, xml (w tym automatyczne generowanie plików do określonej lokalizacji na komputerze, sieciowej, FTP, jako załącznik wiadomości email)
 • Eksport wyników do bazy danych MS SQL oraz MySQL
 • Wyniki analizy jako treść wiadomości email lub SMS do wskazanych adresatów
 • Wyniki analizy jako treść wiadomości email lub SMS do adresatów z wyników analizy
 • Pakiet przykładowych analiz dla programu Comarch ERP Optima

290.00

 

FAKTURY DO PDF (abonament na 12 miesięcy)

cena

Program umożliwia masowe generowanie faktur do formatu PDF.

 • Zapisywanie faktur na dysku komputera (elektroniczne archiwum)
 • Wysyłanie faktur jako załącznik do wiadomości email
 • Wysyłanie faktur na serwer FTP
 • Wysyłanie faktur do baz danych MySQL / MS SQL
 • Generowanie skróconego pliku XML wraz z możliwością przekazania na serwer FTP

290.00

 

EWINDYKATOR (abonament na 12 miesięcy)

cena

Program umożliwia masowe wysyłanie przypomnień i ponagleń dla dłużników.

290.00

 

MINIMAILING (abonament na 12 miesięcy)

cena

Program pozwala na masowe wysyłanie korespondencji email do określonych grup adresatów.

290.00

 

IMPORT ATRYBUTÓW (abonament na 12 miesięcy)

cena

Program pozwala na masowe wczytanie atrybutów dla towarów, kontrahentów i środków trwałych z pliku Excel do systemu Comarch ERP Optima.

100.00

 

CZYNSZE DLA COMARCH ERP OPTIMA

cena

Program wspomaga wykonywanie naliczeń czynszowych i rozliczenia mediów dla Comarch ERP Optima. Do działania wymaga posiadania modułów Kasa - Bank oraz Faktury Comarch ERP Optima.

Uwaga: Dla kalkulacji wersji wielostanowiskowej, dla firm powiązanych oraz upgradu podstawowego stosuje się zasady zgodne z obowiązującymi dla Comarch ERP Optima.

990.00

 

DODATEK PŁACE I KADY DLA COMARCH ERP OPTIMA (abonament na 12 miesięcy)

cena

Dodatek Płace i Kadry dla Comarch ERP Optima

Wersja zawiera dodatki: Paski wynagrodzeń, Deklaracje roczne PIT/IFT, Informacja IMIR, Import dodatków do wynagrodzeń, stawek zaszeregowania, kart RCP z pliku Excel

990.00

Dodatek Płace i Kadry - Paski wynagrodzeń

290.00

Dodatek Płace i Kadry - Deklaracje roczne PIT/IFT

290.00

Dodatek Płace i Kadry - Informacja IMIR

190.00

Dodatek Płace i Kadry - Import dodatków do wynagrodzeń z pliku Excel

290.00

Dodatek Płace i Kadry - Import stawek zaszeregowania z pliku Excel

190.00

Dodatek Płace i Kadry - Import kart RCP z pliku Excel

100.00

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.