We współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oferujemy Państwu możliwość nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezbędnego do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

KIR Karta

Bezpieczny podpis elektroniczny, nazywany także certyfikatem kwalifikowanym, to karta chipowa pełniąca rolę równoważną z podpisem papierowym.

Bezpieczny podpis elektroniczny znajduje na dzień dzisiejszy swoje zastosowanie między innymi w następujących obszarach:

 • wysyłanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
 • wystawianie elektronicznych faktur,
 • kontaktowanie się z Urzędami administracji publicznej,
 • podpisywanie wiążących umów z kontrahentami,
 • składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • aktualizowanie danych w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych,
 • wysyłanie sprawozdań do Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
 • branie udziału w aukcjach i przetargach elektronicznych,
 • podpisywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

KIR zestaw

Oferujemy zakup zestawu do składania e-podpisu. W skład takiego zestawu wchodzi:

 • certyfikat kwalifikowany,
 • karta kryptograficzna,
 • aplikacja do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych SZAFIR,
 • czytnik kart

Dostępne są zestawy 1-roczne oraz 2-letnie. W ofercie dostępne są również zestawy bez czytnika kart. Służymy również pomocą przy odnawianiu lub unieważnieniu certyfikatu kwalifikowanego, także wtedy gdy podmiotem wydającym certyfikat było inne przedsiębiorstwo niż Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Służymy swoją pomocą przy:

 • wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i dostarczeniu jej do organu certyfikującego,
 • instalacją zestawu i aktywacją karty,
 • szkoleniem w zakresie użytkowania e-podpisu.

KIR czytnik USB

Czytnik Mini. Przenośny mini-czytnik wyposażony we wtyczkę USB i gniazdo SIM dla karty procesorowej. Niewielki rozmiar i zwarta konstrukcja sprawiają, że urządzenie to znajduje szerokie zastosowanie na stale rosnącym rynku kart ektronicznych. Współpracuje z jednostkami wyposażonymi w interfejs USB 2.0. Certyfikowany według CCID i EMV. Spełnia standardy : ISO 7816, EMV 2000, Microsoft® WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI (Home Banking Computer Interface). Wykorzystuje interfejsy PC/SC, OCF lub CT-API. Wsparcie CCID ułatwia bezproblemową instalację urządzenia w systemie.

Czytnik Cloud 2700 KIR

Czytnik z kablem CLOUD 2700. Czytnik firmy Identive (SCM) łatwo integrujący się z systemem użytkownika. Współpracuje z wszystkimi ważniejszymi modelami kart elektronicznych. Jest to czytnik, który obsługuje karty kryptograficzne w formacie karty płatniczej.