Chmura ownCloud to sieciowy dysk w chmurze, umożliwiający przechowywanie, synchronizację, archiwizację oraz udostępnianie przechowywanych w niej danych. Rozwiązanie oparte jest na usłudze ownCloud, która została przez nas wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności min. archiwizowanie baz danych oraz wyposażona w dodatkowe mechanizmy archiwizacji danych.

BackupSQL to aplikacja pozwalająca na łatwe wykonywanie i zarządzanie kopiami bezpieczeństwa baz danych Microsoft SQL Server. W oparciu o zdefiniowane przez użytkownika plany backupu, umożliwia automatyczne (harmonogram zadań) lub ręczne wykonywanie kopii wszystkich lub wybranych baz danych. Aplikacja jest szczególnie polecana dla użytkowników wykorzystujących darmową wersję Microsoft SQL Server Express.

Oprogramowanie antywirusowe ESET należy do światowej czołówki najlepszych rozwiązań antywirusowych. Rozwiązania biznesowe ESET przeznaczone są dla minimum pięciu użytkowników. W przypadku mniejszej liczby komputerów dostępne są rozwiązania dla użytkowników domowych i małych firmy.

We współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oferujemy Państwu możliwość nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezbędnego do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.