BackupSQL to aplikacja pozwalająca na łatwe wykonywanie i zarządzanie kopiami bezpieczeństwa baz danych Microsoft SQL Server. W oparciu o zdefiniowane przez użytkownika plany backupu, umożliwia automatyczne (harmonogram zadań) lub ręczne wykonywanie kopii wszystkich lub wybranych baz danych. Aplikacja jest szczególnie polecana dla użytkowników wykorzystujących darmową wersję Microsoft SQL Server Express.

BackupSQL

Bazy danych

Dla każdego zdefiniowanego planu archiwizacji, użytkownik ma możliwość wskazania baz danych, które będą podlegały archiwizacji. Można również wybrać opcję "Wszystkie bazy na serwerze" - wówczas w momencie wykonywania archiwizacji, program sprawdza wszystkie istniejące na serwerze bazy danych i wykonuje ich archiwizację. Opcja jest szczególnie przydatna w przypadku dynamicznej struktury baz danych, gdy pewne bazy są podłączane i odłączane od serwera np. tworzenie nowych baz dla klientów biur rachunkowych.

BackupSQL

Harmonogram

W celu automatyzacji backupu danych istnieje możliwość związania planu backupu z jednym lub wieloma harmonogramami (tylko wersja Pro). Dla każdego z harmonogramów można określić godzinę i dni, w których nastąpi automatyczna archiwizacja baz danych. Zdefiniowanie wielu harmonogramów pozwala między innymi na oddzielne zarządzanie kopiami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi.

Foldery lokalne i sieciowe

Kopia baz danych wykonywana jest do wybranego folderu lokalnego komputera. W zależności od potrzeb w folderze można przechowywać jedną kopię bazy danych lub kopie za określoną liczbę dni (zgodnie z potrzebami użytkownika i pojemnością dysków). Kopia może być również przechowywana przez określoną liczbę dni w wybranym przez użytkownika innym folderze sieciowym, co pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku lokalnym komputera. Zarówno na dysku lokalnym jak i sieciowym kopie mogą być przechowywane we wspólnym folderze lub w oddzielnym dla każdej z baz.

Archiwizacja ZIP i szyfrowanie plików

Archiwizowane przy pomocy programu bazy danych mogą podlegać archiwizacji ZIP. Obsługiwane są również archiwa o dużych rozmiarach powyżej 4GB - do ich tworzenia używana jest biblioteka ZIP64, dlatego podczas ich odtwarzania nie można używać wbudowanego w system Windows archiwizatora. Do rozpakowywania dużych archiwów zalecamy stosowanie darmowego programu 7zip. Pliki ZIP w zależności od potrzeb użytkownika mogą być zaszyfrowane przy pomocy algorytmu AES-256. Zalecamy szyfrowanie plików ZIP przy ich dalszej wysyłce na serwer FTP.

Archiwum FTP - bezpieczna transmisja TLS

Kopie baz danych mogą być przechowywane na serwerze FTP. Możliwa jest transmisja plików zarówno na aktywne i pasywne serwery FTP oraz transmisja z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu TLS/SSL, co znacząco podnosi kwestię bezpieczeństwa transmisji. Użytkownik ma możliwość wskazania dowolnego folderu na serwerze FTP do którego będą składowane kopie bezpieczeństwa oraz określenie ilości dni, po których kopie zostaną usunięte z serwera.

Powiadomienia email

O powodzeniu lub niepowodzeniu procesu backupu baz danych użytkownik może zostać powiadomiony za pomocą emaila.

Znajduje się w nim informacja na jakim serwerze przeprowadzono archiwizację, z wykorzystaniem jakiego planu, wyszczególnienie baz danych, które podlegały archiwizacji, rozmiar zarchiwizowanych baz oraz informacja o wyniku procesu archiwizacji.